شروه های موج

این مجموعه مستند که تصویربرداری آن از بهمن ۹۲ آغاز و تا بهمن ۹۳ ادامه داشت ، به ثبت و تصویر کشیدن پیشرفت پروژه و فعالیتهای اجرایی میدان نفتی آزدادگان شمالی و ساخت CPF این طرح میپردازد.

عوامل این مستند عبارتند از:

تهیه کننده و کارگردان : علیرضا کریم زاده
تصویربرداران : شهرام موبد-امیر مهرورزان-رضا مقصودی
دستیاران : امین سواری زاده-علیرضا گنجی-حسین نجم الدین
عکاس : مهدی رسولی
گوینده : خسرو شمشیرگران
تدوین : حمیدرضا کریم زاده
مجری طرح : موسسه فرهنگی و هنری شروه های موج
به سفارش : شرکت ملی نفت چین

پروژه های مرتبط